Nyheder

ByGuide 2020

RSM har produceret og distribueret ByGuide 2020 til Præstø, Vordingborg og Stege. Byguide for Kalundborg er på gaden ultimo april. ByGuide indeholder et kort over centrum i den pågældende by og en række små annoncer, hvor annoncørens placering er vist på kortet. Derudover er der en aktivitetskalender for en del af de ting der foregår de enkelte steder.

Ringsted Bykort 2020

I samarbejde med Ringsted Turismenetværk, er der produceret og udgivet et kort for Ringsted Kommune. Bykortet indeholder annoncer, listeoptagelser og der vises et kort over centrum, men også et kommunekort og annoncørernes placering er angivet på kortene.
Kortene udleveres fra forskellige attraktioner, overnatningssteder, restaurationer etc.

Turistbrochure for Næstved og Omegn 2020

I samarbejde med Næstved Turistforening, er der produceret og udgivet en turistbrochure for Næstved og Omegn.
Turistbrochuren har i år temaet “som perler på en snor“, og fortæller om de fantastiske steder der er i området, den smukke natur og de mange oplevelser det er muligt at få. Brochuren indeholder et kort over Næstved city, Næstved kommune og Karrebæksminde/Enø.
Turistbrochuren er trykt i 20.000 eksemplarer, og udleveres fra turistbureauet, fra turistinformationer i hele destination VisitSydsjælland-Møn, og fra de forskellige attraktioner, overnatningssteder etc.

Destinationskort 2020
SydkystDanmark

I samarbejde med Destination VisitSydsjælland-Møn / SydkystDanmark, er der udarbejdet et kort over destinationen der dækker Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg Kommuner. Destinationskortet indeholdet et kort hvorpå der er vist forskellige attraktioner, seværdigheder, badestrande, placering af turistinformationer etc. Kortet udleveres gratis fra destinationens mere end 50 turistinformationer ligesom kortet også findes på Scandlines færger der sejler mellem Rødby og Puttgarden.

Døden
et tillæg i Sjællandskes dagblade

RSM har i samarbejde med salgsafdelingerne i hele Sjællandske Mediers udgivelsesområde, udarbejdet et uddybende tillæg om døden. Der er meget at forholde sig til, når man mister. Om det er en ven, en forælder, en ægtefælle eller et barn, så kan alting virke uoverskueligt. Tillægget fortæller om sorggruper, organdonation, testamente, bedemandens rolle, borgerlig begravelser og meget mere.
Vores salgsafdelinger solgte annoncer til tillægget og RSM stod for tekstarbejde til artiklerne, koordinering, produktion, trykning og distribution. Tillægget udkom som indstik i vores betalte dagblade i et oplag på 60.000 eks. Derudover ligger tillægget som e-paper på sn.dk

By- og områdekort
Næstved Turistforening

For Næstved Turistforening har vi udarbejdet et områdekort, der viser Næstved city, Karrebæksminde og Næstved Kommune. Et kort der vil blive udleveret fra alle turistinformationer i Næstved Kommune.
Kortet vil også få sin faste plads i det nye display der udarbejdes, og som indeholder pixibøger fra attraktioner i vores område.

Display og pixibøger Næstved Turistforening

For Næstved Turistforening er udviklet og produceret et display, med plads til 21 pixibøger. Pixibøgerne indeholder dels information fra den enkelte aktør der har investeret i bogen, dels information fra Næstved Turistforening og VisitSydsjælland-Møn, ligesom Næstveds borgmester Carsten Rasmussen siger velkommen til Næstved. Pixibøgerne er 12 x 12 cm og på 8 sider.
Displayet er udarbejdet i mørkbejdset finér og har et topskilt der signalerer ”information” til vores gæster.
Displayet genbruges fra år til år, og er således en éngangs-investering.Displayet vil stå hos alle turistinformationerne i Næstved Kommune, og vil indeholde pixibøger fra attraktioner, seværdigheder, forskellige aktiviteter, spisesteder etc.

WKND/4700

WKND/4700 er et nyt magasin der så dagens lys for første gang i januar 2020.
WKND/4700 er et mere eksklusivt magasin, der har et andet layout – en anden måde at skrive på – et anderledes billedvalg, end ugeaviserne. WKND/4700 udkommer én gang om måneden i Næstveds midte. Oplaget er 15.000 stk., og det distribueres dels som indstik i Sjællandske Næstved, og via avisstandere hvor folk kan tage et gratis magasin samt personlig uddeling. Vores personale der står på udvalgte steder i Næstved og giver magasinet personligt til forbipasserende, den dag magasinet udkommer.
RSM har leveret beklædning (trøjer og caps), beachflag, avisstandere og skilte til magasinet.